X


Alla Se Alla Convention Bureau

Convention Bureau

Stämningen var på topp när jag tog konsert och evenemangsbilder åt Örebro Convention Bureau. Inte bara då utan även när jag fotograferade medarbetarporträtt och Conventums interiörer.