X


Alla Se Alla Holmen Paper

Holmen Paper

Även om jag inte gillar pappersarbete så älskade jag att arbeta med Holmen Paper. Under flera års tid har jag rest runt i hela Europa och tagit bilder för deras kundtidningar och årsredovisningar. På denna resa har jag fått träffa många intressanta personligheter såsom Bea Szenfeld, papperskonstnär, Pedro Garcia Guillén, CEO på tidningen El País och medlemmar från styrelse och koncernledning.