X


Alla Se Alla Medarbetarfotografering

Medarbetarfotografering

Att få personer att slappna av med en knapptryckning är något som ingår i mitt jobb. När jag tar bilder på medarbetare i ett företag är den sociala biten minst lika viktig som den tekniska. Därför skapar jag en miljö som känns lugn och där alla kan känna sig bekväma. När får jag ta bilder på er?